LovćenTrail 2019 je takmičenje koje će se odvijati na stazama različite dužine na kojem učešće mogu uzeti takmičari svih nivoa, kako profesionalci tako rekreativci, pristalice zdravih stilova života i zaljubljenici u prirodu. Trka je jednodnevni događaj i održava se na području Nacionalnog parka Lovćen.

5 LOVĆENSKIH VRHOVA
38 km i 2000 kumulativnog uspona. Trka startuje na Ivanovim Koritima, u neđelju, 19.05.2019. godine, u  08:30 časova. Vremenski limit za završetak trke je 9 sati.

PANORAMSKA
20 km i 671 kumulativne visinske razlike. Trka startuje na Ivanovim Koritima, u neđelju, 19.05.2019. godine, 09:30 časova. Vremenski limit za završetak trke je 7 sati.

DOLOVI
6,2 km i 141 kumulativne visinske razlike. Trka startuje iz Dolova, neđelju, 19.05.2019. godine, 11:00. Vremenski limit za završetak trke je 2 sata.

DJEČIJA
3 km  trka startuje iz Dolova, u neđelju, 19.05.2019. godine u 10:30 časova. Vremenski limit za završetak trke je 2 sata.

ŠETNJA: IVANOVA KORITA - MAUZOLEJ

8 km Ivanova Korita – Mauzolej- Ivanova Korita, u neđelju, 19.05.2019. godine u 11 :00

LOVĆEN TRAIL

Opis staza

© 2019 Planinarski Klub Kapetan Angel. All Rights Reserved.

Search