of

Od STARTA / ispod Palaca (1270 mnm), staza ide pored izvora Ivanova Korita putem do katuna Majstori (1100 mnm) dalje preko panoramskog grebena Koložunske grede na Babinu Glavu (1474 mnm), niz Šančeve na kružni put pa njegovim sjevernim krakom kroz bukovu šumu na vrh Treštenik (1489 mnm), te sa njegovog vrha obodom bukove šume, južnim dijelom katuna Dolovi preko Vjetrenoga mlina grebenom do vrha Babljak -1604 mnm.

Sa Babljaka, staza vodi ka prevoju Ćava odakle se uspon nastavlja južnom padinom Štirovnika i izlazi na njegov vrh,  koji je ujedno i najveći vrh Lovćena (1749 mnm). Otuda se makadamskim putem silazi do prevoja Bota, pa nastavlja stazom kroz katun Kuk, pored vode Studenac, do katuna Veliki Bostur (1303 mnm).

Sa Velikog Bostura nastavlja se preko katuna Mali Bostur usponom, starom stazom, na Jezerski vrh (Mauzolej /1657 mnm).

Sa Mauzoleja staza se spušta pored starog planinarskog doma preko Malog Bostura u Blatišta pa pored Planinarskog doma na CILJ/Start. 

© 2019 Planinarski Klub Kapetan Angel. All Rights Reserved.

Search