PREUZIMANJE STARTNIH BROJEVA I PAKETA

Jednom kada se preuzmu startni brojevi, nije dozvoljena njihova razmjena između učesnika. Preuzimanje startnih brojeva i paketa će se vršiti u neđelju 19.05.2019. na Lovćenu – Ivanova Korita u takmičarskom centru. O tačnim terminima za preuzimanje startnih brojeva i paketa, organizator će blagovremeno obavijestiti učesnike putem objava na web stranici, društvenim mrežama i e-maila. Startni broj i paket se mogu preuzeti isključivo uz pokaz ličnog dokumenta s fotografijom ili službene legitimacije za učesnike Vojska/Policija/Vatrogasci

© 2019 Planinarski Klub Kapetan Angel. All Rights Reserved.

Search